Mine põhisisuni

Tule TTJA-sse!

Koos loome ohutuma ja õiglasema Eesti!

Missioon, visioon, väärtused

ring

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) loodi 2019. aasta 1. jaanuaril Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisel eesmärgiga tugevdada tururegulatsiooni ja ohutusjärelevalve ning tarbijakeskkonna võimekust.

Meie visioon

Meie visioon on uuenduslik ja vastutustundlik elukeskkond.

Meie missioon

Meie missioon on kujundada ohutut ja õiglast elukeskkonda.

TTJA icon

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) loodi 2019. aasta 1. jaanuaril Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisel eesmärgiga tugevdada tururegulatsiooni ja ohutusjärelevalve ning tarbijakeskkonna võimekust.

Meie visioon

Meie visioon on uuenduslik ja vastutustundlik elukeskkond.

Meie missioon

Meie missioon on kujundada ohutut ja õiglast elukeskkonda.

Tulemuslikkus
Tulemuslikkus

Meie töö on eesmärgistatud ning me keskendume olulistele, mõju omavatele tegevustele (me soovime, et meie tegevustel oleks mõju). Oleme alati orienteeritud lahendusele, kuid protsessis püüdleme efektiivsuse ning kõigi osapoolte rahulolu poole.

Avatus
Avatus

Meie tegevus on läbipaistev ning sõltumatu, meie otsused on objektiivsed, õiglased ja põhjendatud. Oleme proaktiivsed nõuandjad ning suhtluses peame oluliseks ausust ja austust.

Uuenduslikkus
Uuenduslikkus

Oleme tulevikku vaatav nutikas ja arenev riigiasutus. Innovatsiooni eestvedajana otsime pidevalt uusi võimalusi uute tehnoloogiate, meetodite ning e-lahenduste kasutuselevõtuks. Meie eesmärgiks on nutikus ja väiksem halduskoormus.

Asjatundlikkus
Asjatundlikkus

Väärtustame kompetentsust, teaduspõhist ning elukestvat õpet. Oleme avatud muutustele ning uutele lahendustele, otsime pidevalt võimalusi arenguks. Ühiskonnas oleme hinnatud ja usaldusväärne arvamusliider, kes panustab ka tarbijate ja ettevõtete teadlikkuse tõstmisse.

Koostöö
Koostöö

Väärtustame kooostööd ja kaasamist nii asutuse sees kui väliste partnerite ja turuosalistega. Toimime ühtse meeskonnana, hoiame häid suhteid ning hindame meile antud tagasisidet.

TTJA numbrites

0
%
töötajatest soovitab TTJA-d tööandjana (TTJA pühendumusuuring 2019)
0
.
positsioon parimate palgamaksjate edetabelis ametite ja inspektsioonide hulgas (Rahandusministeerium 2019)
0
aastat on TTJA töötaja keskmine staaž

TTJA hüved

placeholder

Paindlik töökorraldus: töö tegemise aega ja kohta saad sobitada oma elustiili järgi, kõige olulisem on tulemus.

placeholder

Lahedad ühisüritused: pea iga kuu tuleme kokku ja suhtleme, arutleme, lõbutseme, tähistame. Põhjuse leiab alati!

placeholder

Töötajate tervise edendus: pakume erinevaid treeninguid TTJA-s, kompenseerime sportimist Stebby kaudu ning prillide soetamist. Soovime, et püsiksid terve, mistõttu pakume võimalust gripivastaseks vaktsineerimiseks.

placeholder

Perekondlike tähtsündmuste märkamine: peame meeles ning märkame olulisi sündmusi Sinu isiklikus elus, olgu selleks abiellumine, lapse sünd või algklassi lapse 1. koolipäev.

placeholder

Tööjuubelite tähistamine: peame meeles oma inimeste tööjuubeleid - staažikamad kolleegid saavad tunnustatud jõulupeol. Sügav kummardus kõigi „nooremate“ poolt.

placeholder

Kolme tunni võrra lühem tööpäev riigipühade eel: pühade tulekuks on ikka vaja valmistuda, anname Sulle selleks lühema tööpäeva ka nende pühade eel, mille puhul seadus seda ette ei näe (Suur Reede, 01. mai ja 20. august).

Vabad töökohad

Side

Sideosakond edendab kõigi meie ühist digitaalset heaolu. Me korraldame infoühiskonna alustala – raadiosageduste ja numeratsiooni kasutamist. Jälgime, et sides toimiks konkurents ning et sideettevõtted kasutaksid õiglaseid kauplemisvõtteid. Seisame selle eest, et meediateenuste turg toimiks ja kannaks edasi Eesti kultuuri.

Edendame digitaalset heaolu!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Ehitus

Ehitusosakond tegeleb eelkõige ehitiste ohutuse tagamisega – järelevalve ning teavitus- ja ennetustegevustega.

Tegeleme kasutuses olevate ehitiste ohutuse, erivajadustega inimeste ligipääsudega ehitisele, energiatõhususe, avaliku veekogu ressursi jagamise ja avalikku veekogusse ehitamise, kaitsevööndiga ehitiste ja kaitsevööndis tegutsemise ning riiklikult tähtsate objektide ehitamisega.

Samuti teeme riiklikku järelevalvet raudteetaristu üle ning osaleme raudtee-ettevõtjatele väljastatavate ohutuslubade menetluses.

Turvaline ja kindel elukeskkond!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Transport

Transpordiosakond teostab riiklikku järelevalvet raudteeohutuse üle. Meie järelevalve teemade hulka kuulub raudteel toimuv ehk nii raudteeliiklus kui ka veerem. Kontrollime ettevõtete tegevuse vastavust kehtestatud nõuetele (sh vedurijuhtide tööd) ning väljastame erinevaid lubasid.

Raudteealastes ennetustegevustes teeme koostööd Operation Lifesaver Estoniaga, koostame õpetajatele ja õpilastele õppematerjale ning osaleme ennetustegevustes koolides, lasteaedades ning lastelaagrites.

Et rongi rattad ei ragiseks!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Tehnika

Tehnikaosakond tegeleb oma valdkonna toodete, paigaldiste ja tegevuste ohutuse ja usaldusväärsuse tagamisega läbi teavitus-, arendus- ja järelevalvetegevuste.

Tehnikaosakonna valdkonnad ja tegevused saab jagada kolmeks osaks: toodete nõuetele vastavuse kontroll ehk turujärelevalve (tehnilised tooted alates laste mänguasjadest ja isikukaitsevahenditest kuni ehitustoodete ja pürotehnikani), paigaldiste (seadmed, torud jpm) kontroll ning kaevandamise ja kemikaalide käitlemise ohutus.

Tehniline maailm - meiega kontrollitud!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Tarbimiskeskkond

Tarbimiskeskkonna osakond tegeleb tarbijaõiguste ja õiglase tarbimiskeskkonna tagamisega. Meie eesmärgiks on, et tarbijad ja ettevõtjad tunnevad oma õigusi ja kohustusi ning käituvad vastutustundlikult.

Osakonna töö jaguneb kolmeks osaks: tarbijate ja ettevõtjate nõustamine, nende omavaheliste vaidluste lahendamine ja tarbimiskeskkonnas tegutsevate ettevõtete järelevalve. Olulise ülesandena on ka tarbijate ja kauplejate teavitamine nende õigustest ja kohustustest ning tarbijahariduse edendamine.

Õiglane tarbimiskeskkond kõigile!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Tugiteenused

Tugiteenuste osakond toetab ameti ja teiste osakondade tegevust nii nõu, jõu kui töövahenditega. Hoiame korras asutuse rahaasjad, korraldame suhteid ning jagame infot asutuse sees ja väljapoole. Tagame dokumentide ja kirjade liikumise, pakume tuge õigusalastes küsimustes. Arendame organisatsiooni aina tõhusamaks, mõjusamaks, nutikamaks ning töökeskkonda mugavamaks. Kõik meie pingutused on suunatud ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike parimate võimaluste loomisele.

Töötaja soov on meile seaduseks!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Side

Sideosakond edendab kõigi meie ühist digitaalset heaolu. Me korraldame infoühiskonna alustala – raadiosageduste ja numeratsiooni kasutamist. Jälgime, et sides toimiks konkurents ning et sideettevõtted kasutaksid õiglaseid kauplemisvõtteid. Seisame selle eest, et meediateenuste turg toimiks ja kannaks edasi Eesti kultuuri.

Edendame digitaalset heaolu!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Transport

Transpordiosakond teostab riiklikku järelevalvet raudteeohutuse üle. Meie järelevalve teemade hulka kuulub raudteel toimuv ehk nii raudteeliiklus kui ka veerem. Kontrollime ettevõtete tegevuse vastavust kehtestatud nõuetele (sh vedurijuhtide tööd) ning väljastame erinevaid lubasid.

Raudteealastes ennetustegevustes teeme koostööd Operation Lifesaver Estoniaga, koostame õpetajatele ja õpilastele õppematerjale ning osaleme ennetustegevustes koolides, lasteaedades ning lastelaagrites.

Et rongi rattad ei ragiseks!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Tehnika

Tehnikaosakond tegeleb oma valdkonna toodete, paigaldiste ja tegevuste ohutuse ja usaldusväärsuse tagamisega läbi teavitus-, arendus- ja järelevalvetegevuste.

Tehnikaosakonna valdkonnad ja tegevused saab jagada kolmeks osaks: toodete nõuetele vastavuse kontroll ehk turujärelevalve (tehnilised tooted alates laste mänguasjadest ja isikukaitsevahenditest kuni ehitustoodete ja pürotehnikani), paigaldiste (seadmed, torud jpm) kontroll ning kaevandamise ja kemikaalide käitlemise ohutus.

Tehniline maailm - meiega kontrollitud!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Ehitus

Ehitusosakond tegeleb eelkõige ehitiste ohutuse tagamisega – järelevalve ning teavitus- ja ennetustegevustega.

Tegeleme kasutuses olevate ehitiste ohutuse, erivajadustega inimeste ligipääsudega ehitisele, energiatõhususe, avaliku veekogu ressursi jagamise ja avalikku veekogusse ehitamise, kaitsevööndiga ehitiste ja kaitsevööndis tegutsemise ning riiklikult tähtsate objektide ehitamisega.

Samuti teeme riiklikku järelevalvet raudteetaristu üle ning osaleme raudtee-ettevõtjatele väljastatavate ohutuslubade menetluses.

Turvaline ja kindel elukeskkond!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Tarbimiskeskkond

Tarbimiskeskkonna osakond tegeleb tarbijaõiguste ja õiglase tarbimiskeskkonna tagamisega. Meie eesmärgiks on, et tarbijad ja ettevõtjad tunnevad oma õigusi ja kohustusi ning käituvad vastutustundlikult.

Osakonna töö jaguneb kolmeks osaks: tarbijate ja ettevõtjate nõustamine, nende omavaheliste vaidluste lahendamine ja tarbimiskeskkonnas tegutsevate ettevõtete järelevalve. Olulise ülesandena on ka tarbijate ja kauplejate teavitamine nende õigustest ja kohustustest ning tarbijahariduse edendamine.

Õiglane tarbimiskeskkond kõigile!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Tugiteenused

Tugiteenuste osakond toetab ameti ja teiste osakondade tegevust nii nõu, jõu kui töövahenditega. Hoiame korras asutuse rahaasjad, korraldame suhteid ning jagame infot asutuse sees ja väljapoole. Tagame dokumentide ja kirjade liikumise, pakume tuge õigusalastes küsimustes. Arendame organisatsiooni aina tõhusamaks, mõjusamaks, nutikamaks ning töökeskkonda mugavamaks. Kõik meie pingutused on suunatud ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike parimate võimaluste loomisele.

Töötaja soov on meile seaduseks!

Vabad töökohad

Selles osakonnas vabu kohti hetkel ei ole.

Praktika

Praktika TTJA-s tähendab põnevat kogemust kõikvõimalikest päriselu olukordadest, kusjuures kokku tuleb puutuda kõigega, alustades hoonete kasutusõigustest või raadiosidest ning lõpetades kosmose kasutusega. Meil on töötamiseks meeldiv keskkond, toredad sportimisvõimalused ning sõbralikud kolleegid.

Soovid tulla TTJA-sse praktikale? Palun täida allolev ankeet.

Meie inimesed TTJA-st

Maia Kurim
Maia Kurim
tarbimiskeskkonna osakonna konsultant
Maanus Urb
Maanus Urb
tehnikaosakonna peaspetsialist
Tais Vakrõõm
Tais Vakrõõm
side- ja meediateenuste talituse peaspetsialist
Teele Tohver
Teele Tohver
tugiteenuste osakonna juhataja, TTJA väärtuse „Uuenduslikkus“ kandja 2019
Vorm pole oluline, sisu on oluline - ja sisu meil on.
Võin kinnitada, et kui oled valmis õppima ja tegutsema, siis TTJA tegevuste rohkus ei lase tekkida tüdimusel. Sellele viitab TTJA missioon, mis võtab väga hästi kokku kogu meie tegevuse, milleks on ohutu ja õiglase elukeskkonna kujundamine. Hea töökeskkond algab headest kolleegidest. TTJA-s on hea töökeskkond, seega on ka head kolleegid.
Meid on nii palju, et kindlasti on majas keegi, kes teab õiget vastust ja lahendust kõikidele probleemidele – ka neile, mis ei ole otseselt tööga seotud.
Me kõik siin TTJA-s pingutame lausa ennastunustavalt - eks ikka selleks, et Eestis oleks kõigil parem elada! TTJA inimesed ei ole sellised kuivad bürokraadid, kellena ametnikke tüüpiliselt kujutatakse. Meil on n-ö päris ametiga inimesed - sideinsenerid, elektrimehaanikud, tooteohutusspetsialistid, keemikud; ehk kõik, kes panustavad oma aega ja teadmisi kogu riigi heaoluks. Suure südamega inimesed.